Kuusamon Kansanparannuspäivät 2022

Elämme merkillistä ja merkityksellistä syvien muutosten aikaa. Arvomaailmamme on etsimässä uusia polkuja ja risteyskohtia, myös mitä tulee terveyteen ja hyvinvointiin. Elämäntyylimme ja maailmankuvamme ovat pakollisen muutoksen edessä. Monet meistä eivät enää halua elää kuten aikaisemmin. On vaikeaa kuvitella millä tavalla sen toteuttaa, sitä eivät näytä tietävän päättäjätkään. Koko maailma elää nyt samassa tilassa, väliaikaisella jäähyllä.

Tällaisella murroshetkellä arvot, elämän merkityksellisyys ja onnellisuuden tunne puhuttavat väkevämmin kuin silloin, kun kaikki kulkee samoilla, näennäisesti turvallisilla ja tutuilla raiteilla. Kun teknologian kehitys ja sen tuoma talouden kasvu ei toimikaan ennakoidusti, katseet alkavat kääntyä kriittisesti eri suuntiin. Moni kysyykin, oliko alati yltyvällä kasvuhakuisuudella edes järkiperäistä tarkoitusta? Ihmiskunta voi huonosti ja luonto vielä huonommin. Lisäksi terveydenhoidon yhteiskunnallinen eriarvoisuus on syventynyt.

Murroksessa syntyy uutta. Keskusteluun ovat nousseet kysymykset pehmeistä arvoista, luonnon vaalimisesta, yhteenkuuluvuuden tunteesta sekä kaikista niistä monimuotoisista seikoista, joista rakentuu yksilön ja yhteisön terveys ja hyvinvointi. 

Määritellessään terveyskäsitettä Maailman terveysjärjestö (WHO) huomioi fyysisen ja psyykkisen puolen lisäksi ihmisten välisten suhteiden, ympäristön ja henkisyyden vaikutukset. Yhä useampi on kiinnostunut perinteistä ja omasta historiastaan. Kansanliikkeet ovat saamassa vahvempaa jalansijaa ja ihmiset kokoontuvat yhteisesti tärkeiden asioiden ympärille eri tavoin kuin aikaisemmin. Näihin teemoihin haluamme pureutua Kuusamon Kansanparannuspäivillä. 

Kansanparantajat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä

Kansanparannusta ja perinnehoitoja harjoitetaan Suomessa aktiivisesti ja uusia tekijöitä koulutetaan jatkuvasti. Se, kuinka kansanparantaja saa tietotaitonsa on yksilöllinen ja monitahoinen oppimisen tie. Aineettoman kulttuuriperinnön voi kokea Kuusamon Kansanparannuspäivillä aistien kautta; kosketuksessa, maussa, kuunnellen ja katsoen sekä tuoksussa. Aineeton kulttuuriperintö säilyy sukupolvelta toiselle ajan muutoksissa eläen. Se on perinteistä, nykyhetkessä olevaa ja elävää.

Perinteisesti parantaminen on ollut yhteisöllinen tapahtuma, johon on osallistunut monia ihmisiä parantajan ja hänen potilaansa ohella. Yhteisöllisyys ja tasapaino luonnon kanssa ovat olleet hyvän hoidon perusta ja tae. Kansanparantajien käytössä on ollut myös lääkintäkeinoja yksilölliseen hoitoon. He ovat osanneet kehon anatomian sekä tienneet yrtit ja hyvän ravinnon, joista tautien hoitoon on saatu apua. Kansanparantajat ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjiä. Heidän ylisukupolvisesti kertyneet elämäntaitonsa ja -tietonsa ovat erittäin arvokkaita juuri tänään.

Luonnon merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille tiedetään 

"Uusin terveystutkimus on paljastanut kiehtovia yhteyksiä ihmisen ja luonnon välillä. Esimerkiksi ihmisen solut ja niiden perimäaines kytkeytyvät ympäristöön mikrobien avulla. Luonnosta siirtyvän mikrobioston monimuotoisuus, sen rikkaus tai köyhyys, säätelee vastustuskykyämme eli immuunijärjestelmän toimintaa. Luonnossa me olemme kotonamme myös psykologisesti. Ihminen on ottanut luonnosta kaiken mitä vain on irti saanut, mutta nyt on aika palauttaa ja eheyttää."

Tari Haahtela, Emeritusprofessori, lääkäri, Terveysmetsä.

Uusia näkökulmia ruokaan osana kulttuuria

Kansanparannuspäivien keskusteluissa on luotu uudenlaisia näkökulmia ruokaan: ruoan kulttuurinen merkitys valintojen ja perinteen kautta. Pohtimalla sitä, mitä ja miten syömme, voimme konkretisoida sekä tunnistaa monia aikamme ajankohtaisia pulmia terveellisyydestä kestävyyteen.

Puhtaan ravinnon tuottamisesta, kuten luomu, lähi- ja villiruoka, on tulossa yhteiskunnallinen päämäärä. Suomessa on rikas alueellinen ruokakulttuuri sekä runsaasti mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia raaka-aineita ja puhtaasta luonnosta kerättäviä luonnontuotteita. Tätä päämäärää kohti Kuusamossa kuljetaan myös kansainvälisesti Slow Food -yhteistyössä Italian kanssa.

Kiinnostuitko toiminnastamme? 

Jos haluat mukaan kehittämään ja järjestämään yhdeksänsiä 2022 pidettäviä Kuusamon Kansanparannuspäiviä, ota yhteyttä!

Anne Murto
Toiminnanjohtaja
+358 40 770 0259
anneriitta.murto@gmail.com

Eija Tarkiainen
Suomi-Italia -yhteistyö
info@eijatarkiainen.com
+39 346 16 309 46

Marju Lökström, OZO
Markkinointi
+358 41 534 3115
marju@ozo.fi

KUUSAMON KANSANPARANNUSPÄIVIEN JULKAISU TIETÄJÄ IÄNIKUINEN


 
 
JAA TARINA - LIITY
audio on