Suomalaista kansanparannusperinnettä ennen ja nyt

Kansanparannus ja kansanlääkintä edustavat maapallomme vanhinta lääkintäperinnettä. Ne ovat kansan keskuudesta ja sen tarpeista lähtöisin olevaa parannustaitoa, joka on kehittynyt – ja kehittyy edelleen – kokemusten, perinteen ja kunkin kansan käyttäytymisnormien mukaiseksi. Jokaisella kulttuurilla on omat tapansa huolehtia terveydestä ja hoitaa sairauksia. Nämä tavat ovat sidoksissa kyseisen kulttuurin terveys- ja sairauskäsityksiin.

> Lue lisää

 

Kansanparannus uudessa ajassa ja ympäristössä

Millaisena kansanparantajat kokevat oman työnsä tämän päivän Suomessa ja mitä työ on heidän arjessaan? Tätä lähdin kysymään vuonna 2015 Kuusamon kansanparannuspäivillä. Näistä havainnoista ja kysymyksistä syntyi kandidaatin tutkielmani ”Kansanparantajan synty – etnografinen kuvaus neljästä 2000-luvun kansanparantajasta”(2016). Näkemykseni mukaan kansanparannusta harjoitetaan Suomessa aktiivisesti, ja uusia tekijöitä koulutetaan jatkuvasti lisää. Tutkimuksen ydinkysymys oli, kuinka tämän päivän kansanparantaja päätyy ammattiinsa, ja millaisena he itse näkevät ammattikuntansa. Kysymys on henkilökuvista ja elämänkaarista, jotka lopulta päätyvät niin erityisen ja voimakkaan nimikkeen alle kuin kansanparantaja.

Kansanparantajien haastatteluissa tuli esille voimakkaasti työn ihmisläheisyys ja myös arvo, jota voisi nykyisellä kielellä kutsua hyväksi asiakaspalveluksi. Haastateltavat kuvasivat omien kokemustensa kautta, kuinka ihminen löytää itsestään kutsun kansanparantajaksi, ja millainen heidän näkemyksensä on omasta ammatistaan, ja kuinka ammatin vaatimat tiedot ja taidot on opittu. Kuvaukset kansanparantajista ovat neljän ammatikseen kansanparannusta harjoittavan henkilön vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

Kansanparantajista on erilaisia määritelmiä ja jaotteluita heidän käyttämiensä parannusmenetelmien mukaan. Tutkimuksestani selviää, miten 2000-luvun kansanparantajat itse kategorisoivat itseänsä ja toisiansa. Ajankuvauksen ja vertailukohdan saadakseni etsin aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista sekä eri aikakausien kirjoituksista kuvauksia kansanparantajista ja heidän työstään.

Työ ei kuitenkaan päättynyt tähän. Keskustelut kansanparantajien kanssa synnyttivät lisäkysymyksiä sekä pohdintoja, joihin haluan palata. Tutkimusmatka jatkuu kansanparantajien parissa ja siihen, mitä kansanparannus on uudessa ajassa ja ympäristössä, vastaukset löytyvät tulevaisuudessa.

Dalva Lamminmäki, Perinteentutkimuksen opiskelija, Itä-Suomen yliopisto


> Lue lisää

 

Luonnollista parantamista

Tervetuloa hoitoon!


Suomen kansanparantajaseuran hoitajat


Alén Maaria
, Lahti
Perinnesaunotus, hoitava vihtominen
travellamo.fi
maaria@travellamo.fi,
 040 719 2848

Martenson-Nummela Ruut, Helsinki
Jäsenkorjaus, hermoratojen ja -jänteiden käsittely
ruutuma@gmail.com, 044 549 2282

Nissi Janne, Hämeenlinna
Jäsenkorjaus, hermoratojen ja -jänteiden käsittely
jannenissi.com
nissijanne74@gmail.com, 044 556 2074

Pulla Sinikka, Helsinki
Jäsenkorjaus, käsillä parantaminen
pulla.sinikka@gmail.com, 0400 770 485

Keränen Minna, Espoo 
Käsillä parantaminen
mmkeranen@gmail.com, 046 532 2977

Kolehmainen Riitta, Orivesi
Käsillä parantaminen
riitta@kamomilla.net, 050 468 5034

Nylander Mirja, Metsäkellijä, Kuusamo
Elinvoiman keskusten puhdistaminen, metsäyhteyden syventäminen
mirja.nylander@gmail.com, 045 322 0969

Valtanen Marja, Lahti 
Ihmiskehon ja mielen kuunteleminen, elämänmuutoksissa tukeminen, nykytilanteen katsominen, tulevaisuuden hahmottaminen, energisoivat hoidot marjuska.valtanen@gmail.com, 0400 575 241

Mukana myös:

Aalto Heikki, Kuusamo / Kempele
Kansanparannuksen mestari, hermoratojen ja -jänteiden hieronta ja korjaus. 
Heikki kertoo hoidostaan ja tekee näytöshoitoja ilman ennakkovarausta. 

Juola Markku, Oulunsalo
Henkinen ympäristön hoito
Markku on paikalla ja hoitaa tarpeen mukaan ilman ennakkovarausta


Heikki Aalto, Fumio Hirano-Takemura, Rauno Rinne.

> Lue lisää

 

Kansanlääkinnän hoitomenetelmiä

Sauna ja vihta

Sauna oli vanhastaan suomalaisen kansanparannuksen tärkein parannuslaitos. Siellä paransivat jo vanhat tietäjät loitsuten ja kylvetellen. Sauna oli pyhä ja kunnioitettu paikka, jota koskivat monet käyttäytymissäännöt. Säännöt olivat tärkeitä, koska saunassa uskottiin asustavan yliluonnollisia voimia ja henkiä, tulen ja veden väkeä. Saunanhaltijaa ei ollut syytä suututtaa epäasiallisella käytöksellä. 

Turhaa ei saunaa kutsuttu köyhän apteekiksi. Siellä pestiin ja kylvetettiin vaikeimmatkin taudit. Saunassa myös kupattiin, hierottiin, tehtiin jäsenkorjausta ja hoidettiin kasveilla. 

> Lue lisää

 

Kalevalainen viisaus

Vielä 1900-luvun alussa viralliset lääkintäpalvelut olivat pääosin keskittyneet kaupunkeihin ja niitä saattoivat käyttää hyväkseen vain yhteiskunnan hyväosaiset. Suurelle osalle väestöä kansanlääkintä ei ollut vaihtoehto kuten nykyisin, vaan perinteinen ja samalla ainoa mahdollisuus taistelussa sairauksia vastaan.

> Lue lisää

 
 
 
JAA TARINA - LIITY
audio on