Sauna, suomalaisten parannuslaitos

© Kari Ylitalo

Sauna itsessään on jo hoito. Lämmössä toteutettavien erilaisten hoitojen kautta saunan vaikutus tehostuu. Hoitosaunassa voi rentoutua ja hidastaa kiireisessä arjessa, lievittää henkistä stressiä, vetreyttää kehoa ja hoitaa henkistä kuntoa. Saunan vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu paljon niin Suomessa kuin ulkomailla. Saunassa vaikuttavat lämmön ja kylmän vaihtelu sekä vesi ja kosteus, joista jokainen on voimakas luonnollinen hoitokeino.

Sauna on luonnollinen osa terveellistä elämäntapaa

Ihomme on ihmisen suurin kuona-aineita erittävä elin. Hikoilu löylyssä avaa ihohuokosemme, ja iho puhdistuu syvältä. Saunoessa jopa 70% sydämen pumppaamasta verestä voi kiertää ihon kautta vilkastaen pintaverenkiertoa. Vilkastunut pintaverenkierto ja hikoilu poistavat kehostamme tehokkaasti kuona-aineita.

Saunomisen on tutkitusti osoitettu vaikuttavan myönteisesti mm. sydämen vajaatoimintaa potevilla. Saunoessa sydämen pumppausteho parani, verenpaine aleni ja sydämen koko pieneni. Olo ylipäätään helpottui eli sydän oli paremmassa kunnossa. Löyly vaikuttaa myönteisesti hengitysteiden limakalvojen toimintaan vähentäen tulehdusta ja lievittäen yskänärsytystä. Saunominen sopii myös astmaatikoille, sillä se laajentaa keuhkoputkia.

Lämmin, elävä syli.

Saunominen lisää aivoissa hyvää oloa tuottavan endorfiinin tuotantoa. Saunan lämmin, rauhallinen ilmapiiri aiheuttaa hyvänolon tunteen. Ennen vanhaan saunaa verrattiin omaan perheeseen: se oli kuin isä ja äiti, veljet ja sisaret. Niin tai näin, saunan on todettu vähentävän stressiä ja parantavan energiatasoa.

Reumapotilailta saadun palautteen mukaan kivut voivat vähentyä saunailtana. Allergikoille sauna sopii kunhan he eivät altistu itseään allergisoiville aineille. Allergioista kannattaa kertoa saunottajalle etukäteen.

Lämpö heikentää kouristuksia, lihasten jännitys vähenee ja palautuminen rasituksesta nopeutuu. Saunominen parantaa nivelten toimivuutta. Sauna vaikuttaa myönteisesti nukkumiseen. Saunomisen jälkeen nukahtaminen on usein helpompaa. Saunominen parantaa unen laatua lisäämällä syvän unen määrää, joka puolestaan vaikuttaa positiivisesti muistiin, oppimiseen ja ongelmanratkaisuun. Hyvän unen kautta saunominen edesauttaa ajattelua ja tärkeiden päätösten tekemistä.

Saunominen aiheuttaa harvoin lääkehoitoon liittyviä ongelmia. Sauna ja alkoholi eivät sovi yhteen eikä löylyihin pidä mennä humaltuneena. Tämä ei ole moraalinen, vaan lääketieteellisin tutkimuksin osoitettu vaara, jolla voi olla ikävät seuraamukset.

Saunoessa tulee aina huolehtia nesteytyksestä sillä hikoillessa poistuu runsaasti nestettä. Juomalla riittävästi ja vilvoittelemalla vältetään saunan jälkeinen päänsärky. Paras saunajuoma on raikas vesi.

Maaria Alén, Perinnesaunottaja-vihtoja

sauna.fi/ (Suomen Saunaseura)
saunalogia.fi
terveyskirjasto.fiHoitavan vihtomisen paluu Suomeen 

Vanha kansa uskoi saunan ja vihdan parantavaan voimaan. Tietäjät paransivat usein tauteja saunassa, käyttäen apunaan loitsuja ja taikuutta. Elias Lönnrot mainitsi saunan monipuolisia käyttötapoja kuvatessaan parannus-, taika- ja noitasaunat. Saunominen erilaisine rituaaleineen kuului erottamattomana osana siirtymäriitteihimme, jotka liittyivät vuodenkiertoon tai elämänvaiheisiin. Saunaan kytkeytyivät nykyisinkin tunnetut suomalaisen kansanparannuksen muodot: kuppaus, hieronta, jäsenkorjaus ja rohtokasvien käyttö. Löylyssä tapahtuva hoitava vihtominen oli yksi moniulotteisista suomalaisen kansanparannuksen hoitomuodoista. Terve löyly, terve lämmin, terve tervehdyttäjälle!

Vihtominen on yhtä vanhaa perinnettä kuin saunominen. Se on historiallisesti hyvin dokumentoitua, mutta taitona ja hoitomuotona lähes kadonnut. Kylvetys ja vihtominen unohdettiin muualla Euroopassa 1700- ja 1800-luvuilla. Suomalais-ugrilaiset kansat, baltit ja slaavit ovat pitäneet hoitoperinteestä kiinni näihin päiviin saakka. 

Vaikka vihtominen on säilynyt Suomessa 2010-luvulle, maamme vanhasta, rikkaasta kylvetyskulttuurista on jäljellä enää jäänteitä, ja meitä hoitavan vihtomisen osaajia on maassamme tällä hetkellä vain kourallinen. Vihtomisen moniulotteisia merkityksiä ei maassamme juurikaan enää tiedosteta. Entisaikoina tiedettiin, että vihta, joka on ”tulen tuttu ja kiuaskivien koskettelema” auttaa sairauksien estämisessä ja vaikuttaa ihmisen tunne-elämän vaivoihin. Vihtomisella on fyysistä mielihyvää tuova ja kehon toimintoja kuntouttava vaikutus sekä merkitys henkisenä ja tunne-elämää puhdistavana rituaalina. 

Hoitava vihtominen on tekemässä paluuta suomalaisen kansanparannuksen kentälle.
 


Terve löylysi väelle! 

Hoitavassa vihtomisessa luodaan, ja tietoisesti muutetaan, saunassa vallitsevia olosuhteita ja eri elementtien vuorovaikutusta, jotta saadaan luotua mielihyvän tunnetta eri tasoilla. Perinteinen hoitava vihtominen sisältää hoitovihdoilla tehtäviä rytmisiä liikkeitä, joilla löylyä ohjataan kylvetettävän päälle. Löylyn ja vihtomisen vaikutuksesta kylvetettävän keho saadaan lämpenemään ja rentoutumaan. Samalla myös mieli rentoutuu. 

Hoitavaa vihtomista voisi kuvata hieronnan ja fytoterapian eli kasvilääkinnän yhdistelmäksi. Se vaikuttaa niin mekaanisen kosketuksen ja aromaattisen tuoksun, kuin esteettisen elämyksen ja energeettisen vuorovaikutuksen kautta, mutta myös kulttuurin ja myyttien välityksellä. Meille suomalaisille ei tuota vaikeuksia ymmärtää varsinkaan viimeisintä vaikutuksen kenttää. Erityisesti Kalevala ja Suomen Kansan Vanhat Runot pitävät huolen siitä, että suomalaisten kulttuuris-mytologinen yhteys saunomisen, kylvetyksen ja parantumisen välillä säilyvät mielessämme. 


Paljon on löylyssä väkeä, meitä tervehyttämässä! 

Paraneminen lähtee liikkeelle aina hoidettavasta itsestään. Hoitavassa vihtomisessa luodaan olosuhteita, joissa tervehtyminen voi alkaa. Rauhoittava löyly ja vihtominen voivat uudistaa ja puhdistaa nykyajan kiireestä ja stressistä kärsiviä ihmisiä fyysisellä, psyykkisellä ja henkisellä tasolla.  

Fyysisellä tasolla vihtominen puhdistaa konkreettisesta liasta, kuntouttaa lihaksistoa ja elvyttää kehon toimintoja, kuten aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Psykosomaattisella tasolla vihtomisella vaikutetaan tietoisesti hermoston aktivointiin tai rentouttamiseen. Asiansa osaava vihtoja ymmärtää, miten hermosto toimii yhteistyössä hormonaalisen ja lymfaattisen järjestelmän kanssa, ja toimii hoitotilanteessa tämän tietämyksensä pohjalta. Maailmalta löytyy runsaasti tutkimustietoa kehon ja mielen reaktioista saunaan ja vihtomiseen. 

Perinteinen vihtominen on usein myös henkisen puhdistautumisen rituaali. Vihtomisen vaikutuksista henkisellä tasolla ei ole nykyaikaista tutkimustietoa. Tämä kehon ja hengen yhteys on tunnettua vanhan perimätiedon valossa. Vihtominen on tiedostavaa toimintaa, jolla voidaan puhdistaa henkisiä tukoksia ja vahvistaa juuriyhteyttä. Sen elvyttäviin vaikutuksin kuuluu mahdollisuus saavuttaa kokemuksellinen yhteys vanhoihin tapoihin ja perinnetietoon eri muodoissaan. 

Asiakkaani ovat sen sanoneet parhaiten:”...saunahetken ja tilan rauha antaa mahdollisuuden päästä yhteyteen jonkun suuremman kanssa. Mieli, keho ja sielu rauhoittuvat, puhdistuvat ja virkistyvät…” ja: ”…tapa on jättänyt pysyvän kiitollisuuden ja kunnioituksen näitä perinteisiä, kotosuomalaisia hoitomuotoja kohtaan. Tässä hektisessä, aikataulutetussa nykyajassa on lohduttavaa saada kokea se ikiaikainen rauha ja kiireettömyys mikä perinnesaunassa on läsnä. Perinteinen kylpeminen on hoitavaa, sanatonta yhdessä oloa. Se liittää meidät uudelleen yhteen esivanhempien ketjuun, palauttaa mielimme sen mistä olemme tulleet ja mihin jälleen palaamme...”

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
© Anne Murto

Vihta, lahja luonnolta

Hoitavassa vihtomisessa käytetään useita erilaisia vihtoja, joiden avulla löylyä ohjataan ja sovitellaan iholle kuhunkin hoitotilanteeseen sopivalla tavalla. Toki vihtaa käytetään myös mekaaniseen lihasten käsittelyyn. Meillä Suomessa tuttu koivu on vain yksi, vaikkakin monipuolinen puu, josta voi valmistaa hoitovihdan. Puista valmistettuja vihtoja käytetään tuoreena tai puulajista riippuen kuivatettuina. Yrttivihdat käytetään aina tuoreeltaan. 

Vihdan kautta luodaan suora yhteys luontoon. Vihta tulee ymmärtää lahjana luonnolta, sitä on kunnioitettava ja säilytettävä hyvin. Erilaisilla hoitovihdoilla voidaan saada aikaan erilaisia vaikutuksia. Eri kasvilajeissa on erilaisia ainesosia, kuten parkkiaineita, saponiineja, desinfioivia aineita ja aromaattisia öljyjä, joiden kautta voidaan vaikuttaa ihmiseen fysiologisella, psykosomaattisella ja energeettisellä tasolla. Kasveista erittyvät kemialliset yhdisteet voivat vahvistaa kehon vastustuskykyä eli kasvien avulla voimme muistuttaa kudoksiamme tai aineenvaihduntaamme oikeasta toimintamallista. Eri kasvilajeilla on kulttuuris-mytologisesti ymmärrettäviä vaikutuksia. Esivanhempamme tiesivät, mitkä kasvit suojelivat, rauhoittivat ja puhdistivat, mitkä rentouttivat tai aktivoivat, mitkä olivat naisen, mitkä miehen väkeä vahvistavia, mitkä kasvit yhdistivät aliseen, mitkä yliseen. Me olemme tämän lähes unohtaneet. Perinnesaunojen ja hoitavan vihtomisen avulla voimme palauttaa keskuuteemme tätä esivanhempiemme vanhaa myyttistä tietoa. 

Suomalainen kansanparannus pohjautuu luonnon parantavaan ja eheyttävään voimaan. Siihen, kuten saunaan, liittyy olennaisesti pysähtyminen ja kuunteleminen. Vaikka hoitavan vihtomisen taito on maassamme nykyisin vähäistä, kielessämme kukkii kenties maailman rikkain kielikuvasto eri tyyppisille vihtomistavoille. Suomenniemeläisissä saunoissa vihtoja liidätellään, viuhutellaan, ripsutellaan, ropsutellaan, ravistellaan,  varistellaan, läpsytellään, vedellään, hopsitaan, huiskitaan, rummutellaan, läiskitään, isketään, hakataan, piestään, haudotaan ja painellaan. 

Maaria Alén, Perinnesaunottaja-vihtoja, kansanomainen hieroja ja jäsenkorjaaja 

  • facebook
  • twitter
  • linkedin


© Juha Laitalainen

SUOMAA-hoitoturvesauna  

Suo on Suomea. Maaperästämme on lähes 30% suon peittämää ja erityisesti rannikolla maankohoamisen seurauksena soistuminen on edelleen käynnissä. Suohon on liitetty pelottavia ominaisuuksia ja vasta nyt erämatkailun ja pitkospuureittien myötä siitä on tullut yksi kauneimmista maisemistamme. 

Suo kätkee syvälle uumeniinsa terveysaarteen, maatuneen pohjakerrostuman, jota on Keski-Euroopassa käytetty hyödyksi vuosisatoja. Hoito- tai terveysturvetta on käytetty 2-3 viikon hoitojaksoina reumaan ja muihin kiputiloihin, virtsatiesairauksiin ja gynekologisiin vaivoihin – erityisesti lapsettomuuteen. Suokylpylöitä perustettiin laajasti Napoleonin sodista lähtien. Pietari Suuren armeijan sotilaiden hoitoon tuotiin turvetta Arkangelista. Nämä kylpylät toimivat edelleen. Saksassa sairaskassat ovat korvanneet hoitoja, mutta vähentäneet korvauksia viime aikoina kaikista kylpylähoidoista. Keskieurooppalaista turvetta käytetään ammehoitoina ja kääreinä. Suomalainen vaihtoehto turvehoidosta on hoitoturvesauna, jonka perustan on luonut filosofian lisensiaatti Riitta Korhonen suotutkimuksillaan.


SUOMAA-hoitoturve on terveysvaikutteinen kansallisaarre 

100% LUONTOA

Hoitoturvesuomme ovat syntyneet vuosituhansia sitten, osa jo ennen jääkautta. Hoitoturvetta saadaan suon syvimmistä kerroksista, joissa maatuneet, tuhansia vuosia sitten kukoistaneet suokasvit ovat hajonneet pehmeäksi massaksi. Suosta nostettaessa turve on steriiliä, pehmeähkön voin kaltaista kellertävää massaa, joka muuttuu hyvin tummaksi joutuessaan ilmatilaan. Bakteerit, sienet ja virukset eivät elä turpeessa, ja tämä ominaisuus säilyy myös noston jälkeen.


Suomalainen SUOMAA-hoitoturve pysyy hyvin iholla rasvamaisen rakenteensa takia. Se toimii parhaiten yhdistettynä suomalaiseen kosteaan löylysaunaan. Turve vaikuttaa verenkiertoon Hepariinin (veren hyytymistä estävä lääke) tavoin ja tuhoaa esimerkiksi Herpes-virusta. Turpeen terveyttä edistävät ja parantavat vaikutukset yhdistetään humusaineiden ja niihin kuuluvien humushappojen vaikutukseen.


SUOMAA-hoitoturvesauna tarjoaa lääkkeetöntä hoitoa moneen vaivaan

Turvesauna tarkoittaa turvemudan levittämistä iholle. Vaikutus tulee parhaiten esiin saunan miedossa lämmössä. Löylyssä ollaan enintään 20 minuuttia. Jos turve ei ole kuivunut iholle, se lähtee helposti vedellä pois. Saunominen hoitoturpeen kanssa kuuluu kansainvälisessä fysikaalislääketieteellisessä jaottelussa muta- eli peloidihoitoihin.

Lääketiedettä tarkastellaan yhä kapeammin eikä peloidihoItoja enää tunnusteta lääketieteeseen kuuluviksi, vaikka Suomaa-saunotus näyttää tuovan enemmän hyvinvointia kuin monet lääkehoidot. Turvemutasaunan rentouttava sekä kipuja helpottava vaikutus näyttää voimakkaammalta kuin pelkästään saunominen suomalaisessa saunassa. Tiheät hoitosaunomiset lisäävät omien tutkimusteni perusteella hyvän vaikutuksen kestoa. Turvesaunan jälkeen keveyden tunne tulee lähes kaikille. Vastaavaa tunnetta ei saa aikaan millään lääkityksellä. Turvotukset helpottavat ja iho tulee heleämmäksi. Akneiho paranee nopeasti.

"Kun teimme Riitta Korhosen kanssa turvesaunakylvetystutkimuksen 18 vaihdevuosioireista kärsivälle naiselle, saimme tulokseksi helpotusta paitsi hikoiluihin ja sydämen tykytyksiin myös unihäiriöihin, kolotuksiin, virtsavaivoihin, masennukseen ja haluttomuuteen. Kuuden kerran saunotuksella 3 viikon aikana saatiin oireet pysymään ainakin 2 kuukautta lievempinä. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista ei tarvinnut koskaan hormonikorvaushoitoa.

Turvesaunalla ja turvehoidoilla on selvät terveysvaikutuksensa parantaen ja tasapainottaen. Omien havaintojeni ja sirpaletutkimustiedon perusteella, turve näyttää vilkastuttavan imunestekiertoa. Tämä selittää myös verenkierron paranemisen, kun kudospaine pysyy matalampana, jolloin myös hennot kapillaarit pysyvät paremmin auki. Tutkijat ovat sitä mieltä, että humushapot ovat turpeen kemian vaikuttavin osa. Turvehoitojen tutkimukseen on paljon aihetta, jotta erinomainen hoitoturpeemme tulisi laajasti tunnetuksi vaikutuksineen", Leena Larva kertoo.


SUOMAA-telttasaunotus erämaassa on hoitava elämys 

Telttasauna ja makeat löylyt pitävät turpeen iholla kosteana ja luonnon vesialtaassa peseytyminen viilentää. Saunomisen jälkeen levätään katsellen pilviin ja niiden taa. Katseen keskittäminen kaukaisuuteen helpottaa päätetuijottamisen virtuaalistressiä. Turvesaunomisen jälkeen on helppo keskittyä vain olevaan.

”Minulle saunaelämys on hidas, maltillinen ja ilman aikarajoja. Täydelliseen elämykseen kuuluu puhtaus, luonto ja luonnonvesi, järvi- tai merimaisema. Kiireettömyys on tärkeintä.”

– Naistentautien erikoislääkäri Leena Larva, Aino Klinikka


SUOMAA-hoitoturvesauna lyhyesti

Lääkäri Leena Larvan kehittämä, turvehoitojen historiaan ja fysiologisiinoivalluksiin perustuva terveyssauna

Suomalainen metodi, elämys, joka hoitaa vaivoja lääkkeettömästi

Ohjattu, sosiaalinen, rentouttava ja kipuja lievittävä̈ hoitotapahtuma, jossa ikisuosta nostetun turpeen imunestekiertoa kiihdyttävää vaikutusta tehostetaan saunomalla ja esim. venyttävällä Larva-liikunnalla

2-3 h kestävä hoitotapahtuma tarkoin määritetyissä olosuhteissa. Voidaan liittää muihin hoitoihin hoitojatkumoiksi SUOMAA-konseptin mukaisesti

LUE LISÄÄ SUOMAA-HOITOTURVESAUNASTA


  • facebook
  • twitter
  • linkedin
 
 
JAA TARINA - LIITY
audio on